За проекта Контакти

Тук ще намерите първата по рода си общодостъпна и изцяло онлайн базирана уеб платформа за проучвания в България.

Тя предоставя възможност за проучване на финансовото и имотно състояние на всички юридически лица, регистрирани и развиващи дейност на територията на страната, както и на тези физически лица, за които има данни в съответните официални регистри.

Всяко проучване преминава през няколко етапа, за да осигури максимално точна и изчерпателна информация за проучваното лице:

На база събраните и обобщени в резултат на проучването данни, може да се състави актуална оценка за платежоспособността и надеждността на проучваното лице и за извършваната от него дейност.

Тази информация спомага за повишаване на доверието и изграждането на прозрачни отношения с бизнес партньори, клиенти и доставчици на услуги.


Как да поръчате?

Попълнете Вашите данни за контакт и индивидуализиращите параметри на лицето, за което искате да получите информация. 

Изберете езика, на който искате да бъде изготвено проучването и предпочитания от Вас метод на плащане. 

В случай, че желаете да Ви бъде издадена фактура, отбележете това в поле "Бележки".

В рамките на 3 работни дни от получаване на плащане, ще получите готовото проучване на посочения от Вас имейл адрес.


Запознайте се с подробните параметри на предлаганата от нас услуга в нашите Условия за ползване.

 

С натискане на бутона "Изпрати", гарантирате, че сте проверили зададените от Вас индивидуализиращи параматери на проучваното лице (ЕИК и/или име на юридическото лице), както и че същите са точни, актуални и пълни.

Легалаб не носи отговорност в случай на подаване на неверни, неточни, непълни или неактуални индивидуализиращи параметри за проучваното лице. 

Ако поради подадени неверни, неточни, непълни или неактуални индивидуализиращи параметри за проучваното лице, бъде извършено проучване на друго юридическо лице, услугата ще се счита за надлежно извършена, като плащането не подлежи на възстановяване.

Ако поради подадени неверни, неточни, непълни или неактуални индивидуализиращи параметри за проучваното лице то не може да бъде индивидуализирано и проучване не може да бъде извършено, представител на нашия екип ще се свърже с Вас, за да посочите верни, точни, пълни и актуални индивидуализиращи параметри, по които може да бъде извършено валидно проучване. Плащането не подлежи на възстановяване.

Легалаб си запазва правото едностранно и по своя преценка да откаже извършването на проучване на дадено юридическо лице. В този случай пълната заплатена сума за поръчаното проучване ще бъде възстановена.