За проекта Контакти
Безплатна правна консултация

Не намирате необходимата информация по важен за Вас въпрос или проблем от сферата на Вашия бизнес в публикуваните от нас материали? Опишете ни подробно ситуацията и можете да получите актуална и надеждна информация от нашите експерти под формата на статия, публикувана на нашия портал.

Тъй като Легалаб не се обвързва със срок за преглед и отговор на поставените въпроси, предоставяната услуга не е подходяща при възникването на правен проблем, обвързан със срок. В тези случаи Ви съветваме незабавно да потърсите съдействието на опитен двокат, тъй като неспазването на срок в правото често е свързано със сериозни последици!

Очакваме Вашите запивания на следния имейл адрес:
inquiry@legalab.bg

Внимание:  Публикуването на общодостъпна статия за нуждите на широк кръг потребители е единственият законосъобразен начин да получите безплатна правна консултация.

Моля да имате предвид, че предоставянето на безплатни правни консултации под каквато и да било друга форма представлява нарушение на Закона за адвокатурата, освен когато доказано се касае за лица, които имат право на издръжка,  материално затруднени лица; роднини, близки.  Поради тази причина нито един уважаващ себе си адвокат не предоставя такива, освен в изрично посочените случаи.

В случай че все пак попаднете на подобна оферта, сте изправени пред една от следните хипотези:
а) предоставящият консултацията не е адвокат,
б) предоставящият консултацията е адвокат, който не е запознат със собствените си законови задължения,
в) предлаганата оферта е просто маркетингов трик, с който срещу минимална информация да бъдат привлечени потенциални клиенти , на които да бъде предоставена пълната търсена информация срещу заплащане.