За проекта Контакти
Заявление за регистрация по ЗДДС
Данъци и счетоводство

Процедурата по регистрацията по ЗДДС стартира след подаване на Заявление по приложения образец.

Повече за самата процедура можете да научите тук.

Необходима ли Ви е регистрация по ЗДДС четете тук.

  Сваляне

Декларация за неактивност Агенция по вписванията Примерен образец на декларация за икономическа неактивност за подаване пред Агенция по вписванията. Декларация за неактивност НСИ Образец, утвърден от Националния статистически институт. Възражение срещу заповед за изпълнение. Образец, утвърден от Министерство на правосъдието с подробни указания за попълване. Заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК Образец, утвърден от Министерство на правосъдието с подробни указания за попълване. Заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК Образец, утвърден от Министерство на правосъдието с подробни указания за попълване. Покана за изпълнение на парично задължение Образец с подробни указания за попълване.