За проекта Контакти
Декларация за неактивност НСИ
Данъци и счетоводство

Декларация за неактивност се подава в НСИ от всички предприятия, които не са осъществявали дейност през 2017 г. , не по-късно от 30.04.2018 г.

Образецът на декларацията следва да се попълни, подпише и подпечата, след което се подава:

Научете повече тук.

  Сваляне

Декларация за неактивност Агенция по вписванията Примерен образец на декларация за икономическа неактивност за подаване пред Агенция по вписванията. Заявление за регистрация по ЗДДС Заявление за регистрация по образец, утвърден в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Възражение срещу заповед за изпълнение. Образец, утвърден от Министерство на правосъдието с подробни указания за попълване. Заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК Образец, утвърден от Министерство на правосъдието с подробни указания за попълване. Заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК Образец, утвърден от Министерство на правосъдието с подробни указания за попълване. Покана за изпълнение на парично задължение Образец с подробни указания за попълване.