За проекта Контакти
Декларация за неактивност Агенция по вписванията
Данъци и счетоводство

Декларацията се обявява в Агенция по вписванията от всички предприятия, които не са осъществявали дейност през 2017 г.,  не по-късно от 31.03.2018 г. 

Научете повече тук.

  Сваляне

Декларация за неактивност НСИ Образец, утвърден от Националния статистически институт. Заявление за регистрация по ЗДДС Заявление за регистрация по образец, утвърден в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Възражение срещу заповед за изпълнение. Образец, утвърден от Министерство на правосъдието с подробни указания за попълване. Заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК Образец, утвърден от Министерство на правосъдието с подробни указания за попълване. Заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК Образец, утвърден от Министерство на правосъдието с подробни указания за попълване. Покана за изпълнение на парично задължение Образец с подробни указания за попълване.