За проекта Контакти
Законна лихва

С помощта на този калкулатор можете да изчислите размера на дължимата законна лихва върху просрочено задължение.

Законна лихва се дължи върху просрочени данъци, такси и други държавни вземания, както и върху всички други забавени парични задължения, за които не е изрично уговорен различен размер на обезщетението. 

Този калкулатор се предоставя за свободно ползване от Легалаб. Легалаб не носи отговорност при евентуални неизправности, технически грешки и неточности в изчисленията.