За проекта Контакти
Такси, събирани от частните съдебни изпълнители

С помощта на този калкулатор можете да изчислите таксите, събирани от частните съдебни изпълнители в България за предлаганите от тях услуги.

Те се изчисляват съгласно Тарифа за таксите и разноските към закона за частните съдебни изпълнители.pdf.

При въвеждане на сума за съответната услуга, моля обърнете внимание на следното:

Този калкулатор се предоставя за свободно ползване от Легалаб. Легалаб не носи отговорност при евентуални неизправности, технически грешки и неточности в изчисленията.