За проекта Контакти
Работна заплата

С помощта на този калкулатор можете да изчислите размера на дължимите данъци и осигуровки върху вашата заплата. 

В първата група "Удръжки от служителя" са посочени дължимите за сметка на служителя данъци и осигуровки.

Втората група "Вноски от работодателя" обобщава информацията за дължимите от работодателя данъци и осигуровки.

Накрая са изведени общодължимата сума за данъци и осигуровки от служителя и работодателя, както и чистата сума, която остава за служителя след всички удръжки.

Калкулаторът предоставя възможност за  изчисление на база както бруто, така и нето възнаграждение. 

Този калкулатор се предоставя за свободно ползване от Легалаб. Легалаб не носи отговорност при евентуални неизправности, технически грешки и неточности в изчисленията.