За проекта Контакти
Декларация за икономическа неактивност
Данъци и счетоводство

С последните изменения на Закона за счетоводството (ЗСч) в сила от 01.01.2018 г. предприятията, които не са осъществявали дейност през данъчната година се освобождават от задължение за подаване на годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет за 2017г.

По смисъла на ЗСч, предприятие, което не е осъществявало дейност през отчетния период, е предприятие, което отговаря едновременно на следните условия:

Вместо това, за тези предприятия възникват следните задължения:

1. В срок до 31.03.2018 г. да обявят Декларация за неактивност в Агенцията по вписванията.

Как става това?

Декларацията се подава на място в териториалните звена на Агенция по вписванията или по електронен път.

Необходими документи:

Обявяването следва да се извърши със заявление Г2.

Внимание: Такса не се дължи, въпреки че при онлайн подаване, електронната система на Агенцията по вписванията ще генерира автоматично съобщение за дължима такса в размер на 20 лева.

2. В срок до 30.04.2018 г. да подадат Декларация за неактивност пред НСИ.

Как става това?

Декларацията се подава по един от следните начини:

Забележка: За да отворите страницата следва да игнорирате съобщението за сигурност. 

В този случай използвайте утвърдения образец на НСИ, който можете да изтеглите тук.


Статията е актуална към: 22.03.2018г.

Източник:  

За допълнителни въпроси и съдействие: inquiry@primesolution-one.com


Действителен собственик по смисъла на Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му Въвеждане на изрично задължение за публично деклариране на действителен собственик. Необходимо ли е да се регистрирате по ДДС? В кои случаи е задължителна регистрация по ЗДДС? Какви са плюсовете и минусите на доброволната регистрация и кога е предпоръчително да бъде направена? Покана за изпълнение на парично задължение В кои случаи е необходимо изпращането на покана за за изпълнение на парично задължение? Какво следва да съдържа самата покана? Какви са предвидените в закона начини на връчва и как се удостоверява акта на връчване? Подготовка за регистрация на ООД Списък с най-важните въпроси, по които следва да вземете решение, преди да пристъпите към процедурата по регистрация. Избор и регистрация на фирмено наименование Правни аспекти при избора на фирмено наименование. Проверка, запазване и регистрация на вече избрано име. Събиране на просрочено задължение Какви са възможните стъпки, които всеки кредитор (без значение физическо лице или фирма) може да предприеме, когато е налице просрочено задължение? Кои са плюсовете и минусите на всяка от тях и кой е най-ефективният метод спрямо конкретната ситуация? Как да изберем най-подходящата правна форма за своята търговска дейност? Кои са най-разпространените правни форми за упражняване на търговска дейност в България? Защо бизнесът предпочита именно тях? Коя правна форма е най-подходяща за бизнеса, който планирате да стартирате? Първи стъпки след регистрация на дружество Синтезирана и обобщена информация за задълженията, които възникват за Вас и вашето дружество, след като то бъде надлежно регистрирано.