За проекта Контакти
За проекта

Стартирането и успешното развитие на собствен бизнес е комплексен и често пъти сложен процес, който неминуемо засяга множество правни аспекти и въпроси, както и редица досадни и обичайно непознати бюрократични процедури.

Как да се справите с всичко това ако нямате необходимите правни познания и подготовка?

Интернет изобилства от информация, която обаче често е неточна, непълна или неактуална и е изключително трудно да се ориентирате кой източник е достоверен и кой не заслужава доверие.

В повечето случаи, дори и надеждна, предоставената информация се оказва поднесена по твърде академичен и неразбираем начин.

На малкото съществуващи сайтове, на които информацията е поднесена по достъпен за обикновения потребител начин, се наблюдава другата крайност - поради стремежа тя да бъде опростена, се създава едно неправилно впечатление, че правото представлява автоматично и безкрайно попълване на бланки и еднотипни документи, приложими за всеки бизнес и ситуация, като напълно се омаловажава необходимостта от провеждането на консултация с подготвени специалисти и индивидуалния подход към основополагащи за бизнеса въпроси и процеси. Често подведени от бързината и достъпността на предлаганите през подобни сайтове услуги, предприемачите се обръщат за юридическа помощ към опитен консултант, едва при вече очертала се проблемна ситуация, за решаването на която се изискват много повече средства, време, усилия и нерви, отколкото при превантивно потърсения съвет.

Поради тази причина решихме да създадем Легалаб - правен и бизнес портал, целящ да улесни успешното и ефективно стартиране и развитие на бизнес в България, очертавайки възможно най-ясно и достъпно основните въпроси и проблеми, с които се сблъскват начинаещи и действащи предприемачи в своята търговска дейност.

Благодарение на предоставените на сайта инструменти и информация, можете да получите яснота относно:

Информацията на портала е предоставена от правни и бизнес консултанти с дългогодишен опит и тясна специализация в своята сфера, което гарантира нейната надеждност и достоверност. Тя е систематизирана в логическа последователност, за да бъде максимално улеснена ориентацията на читателите в поредността на съответните процеси.

На legalab.bg обръщаме и специално внимание на чуждестранните инвеститори, имащи интерес към българския пазар, като освен достъп до актуална за бизнеса информация на няколко езика, им се предоставя и първия по рода си пълен набор от преводи на нормативни документи, както и възможност да получат надеждни данни за финансовото и имотното състояние на интересуващите ги фирми и лица.

Обединихме всички тези инструменти и информация в един портал, в стремежа си да създадем доверен партньор за успешното стартиране и развиване на бизнес в България.

Внимание: legalab.bg не е и не претендира да бъде заместител на юридически или финансов съвет. Това е правен портал съдържащ необходимия информационен ресурс, предназначен да направи процеса по стартиране и управление на бизнес по-разбираем и достъпен за всеки. legalab.bg Ви помага да стартирате и да се ориентирате в правните въпроси на Вашия бизнес, но препоръчва консултация със съответните специалисти преди предприемане на конкретни действия. 

Ние, екипът на Легалаб, искаме да изкажем специална благодарност на нашите партньори, без които този проект не би бил възможен:


Ciela

Лидер на българския пазар за справочен и правен софтуер, чиито продукти са заложени в основата на поместената на сайта нормативна база на български, английски и руски език, както и при изготвянето на предоставяните от Легалаб проучвания на фирми и физически лица.

www.ciela.net
LHH

Едно от първите адвокатски дружества, специализирано в комплексно правно обслужване на корпоративни клиенти, чийто управляващ съдружник адв. Ламбовски се съгласи да предостави базирана на своя богат професионален опит информация по важни за бизнеса правни въпроси в областта на международните сделки, трансграничните вливания и сливания, инвестиции, несъстоятелност, събиране на вземания и др.

info@lhh-bg.com www.lhh-bg.com
Advantic Consult

Дружество, обединяващо специалисти от различни сфери, с цел да предостави комплексно правно, счетоводно и бизнес обслужване на водещи фирми в България и в редица чуждестранни юрисдикции, с помощта на които изготвяме за Легалаб структурирани статии и процедури, обхващащи различните аспекти на най-често срещаните правни и административни процеси.  

info@аdvantic.bg www.advantic.bg
Inter ECVI Patent

Eдна от първите агенции за закрила интелектуална собственост, развиваща дейност на територията на България, която споделя своя дългогодишен опит и експертиза в поместените на Легалаб статии от областта.

interpatent@bgip.eu