За проекта Контакти

Вашият личен правен пътеводител в света на бизнеса.

Винаги актуална и надеждна информация.
Работещи правни решения.

Действителен собственик по смисъла на Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му Въвеждане на изрично задължение за публично деклариране на действителен собственик. Декларация за икономическа неактивност Как и къде се подава? Подробности. Срокове. Образци. Необходимо ли е да се регистрирате по ДДС? В кои случаи е задължителна регистрация по ЗДДС? Какви са плюсовете и минусите на доброволната регистрация и кога е предпоръчително да бъде направена? Покана за изпълнение на парично задължение В кои случаи е необходимо изпращането на покана за за изпълнение на парично задължение? Какво следва да съдържа самата покана? Какви са предвидените в закона начини на връчва и как се удостоверява акта на връчване? Подготовка за регистрация на ООД Списък с най-важните въпроси, по които следва да вземете решение, преди да пристъпите към процедурата по регистрация. Избор и регистрация на фирмено наименование Правни аспекти при избора на фирмено наименование. Проверка, запазване и регистрация на вече избрано име. Събиране на просрочено задължение Какви са възможните стъпки, които всеки кредитор (без значение физическо лице или фирма) може да предприеме, когато е налице просрочено задължение? Кои са плюсовете и минусите на всяка от тях и кой е най-ефективният метод спрямо конкретната ситуация? Как да изберем най-подходящата правна форма за своята търговска дейност? Кои са най-разпространените правни форми за упражняване на търговска дейност в България? Защо бизнесът предпочита именно тях? Коя правна форма е най-подходяща за бизнеса, който планирате да стартирате? Първи стъпки след регистрация на дружество Синтезирана и обобщена информация за задълженията, които възникват за Вас и вашето дружество, след като то бъде надлежно регистрирано.
Проучване на юридически лица

Актуална и надеждна информация за финансовото състояние на Вашите контрагенти, клиенти, бизнес партньори,  длъжници (юридически лица, регистрирани и развиващи дейност на територията на България). 

Бърза и достъпна услуга, изцяло онлайн.

Безплатна правна консултация

Не намирате необходимата информация по важен за Вас въпрос или проблем от сферата на Вашия бизнес в публикуваните материали на сайта? Опишете ни подробно ситуацията и може да получите актуална и надеждна информация от водещи експерти.

Регистрация по ДДС Процедура. Срокове. Такси. Основания за отказ. Регистрация на ООД Процедура. Необходими документи. Срокове. Такси. За какво да внимавате? Събиране на вземания по реда на заповедното производство Какво представлява заповедното производство? Процедура. Разноски. Срокове.
Нормативна база

Свободен достъп до пълната нормативна база, действаща на територията на Р. България.

Винаги актуални текстове, предоставени от нашия партньор Ciela.

Възможност за закупуване на преводи на отделни нормативни актове на английски и руски език от пълната база данни на Ciela.

Документи и бланки

Набор от най-често търсените бланки и формуляри.

Образци на най-популярните типове договори.

Свободен достъп, незабавно сваляне и подробни инструкции за надлежно оформяне.


Законна лихва Нотариални такси Такси, събирани от частните съдебни изпълнители Съдебни такси и адвокатски възнаграждения Търговски марки Работна заплата